top of page

Tisková zpráva Fóra mobilních hospiců

25. března 2023

Mobilní hospice zlepšují kvalitu života v jeho závěru,

nikdy život nezkracují

 

“Fórum mobilních hospiců, sdružující většinu mobilních hospiců v České republice, se

důrazně ohrazuje proti článku na iDnes.cz ze sobotního rána 25. 3. 2023 a požaduje

uveřejnění opravy. Článek je plný lží a polopravd a výrazně tím poškozuje obraz

mobilních hospiců v očích veřejnosti.” říká Monika Marková, předsedkyně

představenstva Fóra a ředitelka Hospice sv. Štěpána.

Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou

tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které

pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v jeho závěru.

“V mobilních hospicích pacientům nikdo nezkracuje život a nezabíjí je. Pokud někdo

takové podezření má, je povinen to oznámit na policii neboť se jedná o trestný čin.”

apeluje Monika Marková.

To, kdy pacienty přijímáme do péče mobilního hospice, je dáno lékařskou indikací, a

nikoli předpokládanou délkou péče. V naprosté většině případů je průměrná doba péče

pro hospice dostačující, protože někteří pacienti jsou v péči opravdu krátkou dobu v

řádu jednotek dní. “V případě, že pacient potřebuje péči delší dobu než je 30 dní, mobilní

hospice v péči o pacienta i jeho blízké pokračují tak dlouho, jak pacienti potřebují.”

doplňuje Ruth Šormová, členka představenstva Fóra a ředitelka Cesty domů.

S pojišťovnami nebojujeme, ale vyjednáváme. Je pravda, že platba za jeden den péče je

nedostatečná, ale pravdou také zůstává, že na darech jsou závislé hospice všude na

světě. A to proto, že naše péče je mnohem širší, než čisté poskytování zdravotní péče.

“Co nás trápí, je často nedostatečná kapacita, kvůli které pacienti na přijetí čekají.

Celý článek působí tak, že byl psán na objednávku a bohužel výrazně poškozuje mediální

obraz mobilních hospiců. Proto žádáme opravu.” uzavírá Monika Marková.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Moniku Markovou: monika.markova@mobilnihospice.cz, tel.: +420 604 118 985

Ruth Šormovou:, ruth.sormova@mobilnihospice.cz, tel.: +420 778 786 740

 

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující přes 40

poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli

domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou

paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

 

Fórum mobilních hospiců, z . s IČO: 06101224, DS: vjeuuzt info@mobilnihospice.cz

Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice č. ú.: 4792714359/0800 www.mobilnihospice.cz

 

bottom of page