top of page
logo_nadace_fin-174w.webp
iStock_000025610582Medium.jpeg

Ordinační doba

Ambulance pro léčbu chronické bolesti a paliatvní medicínu

 

Pondělí – Čtvrtek: 8:00 - 13:00

Pátek: 8:00 - 12:00

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu
Zlepšujeme kvalitu Vašeho života

Domácí hospic Most k domovu Zlín
Důstojný život až do poslední chvíle

Péče o rodinu a domácnost

Sociální služby

 

Péče o rodinu a domácnost

Péči poskytujeme našim klientům, kteří jsou z důvodu seniorského věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých. Péče je poskytována v domácím prostředí klienta. Každý klient musí absolvovat vstupní prohlídku našeho kvalifikovaného lékaře. (Není nutná návštěva ambulance, prohlídka může být provedena v domácím prostředí klienta).

Naše etické zásady při poskytování péče o rodinu a domácnost:

 

  • zachování lidské důstojnosti

  • individuální a empatický přístup

  • respektování přání, priorit a hodnot uživatele služby

  • odbornost a komplexnost 

  • dodržování lidských práv a svobod

  • diskrétnost a právo na soukromí uživatele

 

Péče je poskytována každý pracovní den od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Ceník: 

Tato péče není hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Cena za poskytování péče pro rodinu a domácnost činí 350,- Kč za každou započatou hodinu. 

V ceně je zahrnuto cestovné.

bottom of page