top of page
logo_nadace_fin-174w.webp
iStock_000025610582Medium.jpeg

Ordinační doba

Ambulance pro léčbu chronické bolesti a paliativní medicínu

 

Pondělí – Čtvrtek: 8:00 - 13:00

Pátek: 8:00 - 12:00

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu
Zlepšujeme kvalitu Vašeho života

Domácí hospic Most k domovu Zlín
Důstojný život až do poslední chvíle

Ambulance léčby bolesti

Léčba bolesti

Léčba bolesti

Jedním z nejčastějších symptomů ve stáří u seniorů nebo při  pokročilém stádiu onemocnění je právě bolest. V Centru bolesti a paliativní medicíny je komplexně léčena chronická bolest nejen u onkologických, ale také u velké skupiny neonkologických pacientů s různou diagnózou a typem bolesti.

Bolest u člověka výrazně ovlivňuje jeho náladu a pohodu. Při bolesti člověk nemá radost ze života a ztrácí motivaci k životu, ale i ke spolupráci. Neléčená bolest tak značně ovlivňuje možnost pohybu a pacient se posléze stává ležícím, nešťastným, s depresivní náladou. S bolestí je spjatý vznik nechutenství, porucha příjmu potravy a správné výživy. Pacient s bolestí se tak postupně velmi často dostává do sociální izolace. V současné době je více prostředků, jak bolest účinně ovlivnit a zlepšit tak špatnou kvalitu života nemocného.

Hlavním předpokladem úspěšné léčby bolesti je zjištění, co pacienta vlastně bolí. Na základě provedeného vyšetření  spojeného s objasněním příčin bolesti Vám lékař – algeziolog navrhne druh léčby a její možnosti.

 

Nejčastější indikace léčby bolesti

 • Chronické bolesti zad – low back pain

 • Bolesti po operaci páteře

 • Bolesti spojené s výhřezem ploténky vystřelující nebo lokalizované v dolních končetinách

 • Bolesti kloubů chronické, revmatologické onemocnění

 • Onkologický pacient – bolesti a obtíže spojené s onemocněním

 • Neurologické onemocnění spojené s bolestmi (např. bolesti po mozkových příhodách, roztroušená sklerosa )

 • Bolestivé stavy po pásovém oparu

 • Chronické bolesti po traumatu, zlomeninách

 • Bolesti hlavy

 • Pacienti s chronickým metabolickým onemocněním spojeným s bolestmi (např. cukrovka)

 

Podmínky k vyšetření

Ošetřující praktický lékař nebo jiný odborný specialista, který Vaši bolest léčí, rozhodne o vypsání žádanky k vyšetření do ambulance bolesti a paliativní medicíny. Na základě telefonického objednání Vám bude dán termín k prvnímu vstupnímu vyšetření.


Možnosti léčby

 • komplexní terapie bolesti pomocí analgetik

 • podávání infúzní terapie

 • algeziologické svodné techniky (invazivní)

 • lokální obstřiky

 • ošetření s pomocí myoskeletárních technik

bottom of page