logo_nadace_fin-174w.webp
iStock_000025610582Medium.jpeg

Ordinační doba

Ambulance pro léčbu chronické bolesti a paliatvní medicínu

 

Pondělí – Čtvrtek: 8:00 - 13:00

Pátek: 8:00 - 12:00

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu
Zlepšujeme kvalitu Vašeho života

Domácí hospic Most k domovu Zlín
Důstojný život až do poslední chvíle

Odlehčovací terénní sociální služba Most k domovu Zlín

PROSÍME PODPOŘTE NÁS NA

Unknown-6.jpg
CSOB.jpg
 

 

Sociální služby

Most k domovu Zlín – sociální služby, z.ú. je registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb podle §40 ZÁKONA Č. 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

 

Terénní pečovatelskou službu poskytujeme klientům v jejich přirozeném, sociálním prostředí, které klient důvěrně zná, kde se cítí bezpečně a to našimi kvalifikovanými pracovníky. 

 

Komu je terénní pečovatelská služba určena:

 

 • osobám se sníženou soběstačností z důvodu seniorského věku

 • osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

 

S čím Vám můžeme pomoci:

 

 • s osobní hygienou a koupáním

 • s vařením a podáním jídla

 • s péčí o domácnost a nákupy

 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, do společnosti

 • s dalšími úkony běžného života

 

Naše etické zásady při poskytování terénní pečovatelské služby:

 

 • zachování lidské důstojnosti

 • individuální a vlídný přístup

 • respektování přání, priorit a hodnot uživatele služby

 • odbornost a komplexnost 

 • dodržování lidských práv a svobod

 • dodržování rovného přístupu ke všem uživatelům služby

 • empatie

 • diskrétnost a právo na soukromí uživatele

 

Služba je poskytována každý den od 8:00 hod. do 20:00 hod. včetně víkendů a svátků.